Marika ganito na pala ang pag ibig lyricsKumakatok… sa dibdib
Ito na ba ang pag-ibig
Nalilito nababaliw
Di mapanatag ang damdamin

At hindi napapansin
Takbo ng oras sa tuwing
Ikaw ay kasama
Walang ibang ligaya

Ganito na pala ang pag-ibig
Ala-ala ka sa araw gabi
Sa pagtulog ko at sa paggising
Laman ka ng bawat dalangin
At ikaw ang hangad
Nitong pusong sabik
At labis ngang nagmamahal
Sa isang iglap lang
Ay nahulog na nga
Ganito ganito
Ganito na pala ang pag-ibig

Hinahangad muli't muli
Dito ka lang sa king tabi
Inaasam na marinig
Sabihin mong may pagtingin

At hindi napapansin
Takbo ng oras sa tuwing
Ikaw ay kasama
Walang ibang ligaya

Ganito na pala ang pag-ibig
Ala-ala ka sa araw gabi
Sa pagtulog ko at sa paggising
Laman ka ng bawat dalangin
At ikaw ang hangad
Nitong pusong sabik
At labis ngang nagmamahal
Sa isang iglap lang
Ay nahulog na nga
Ganito ganito
Ganito na pala ang pag-ibig

Ganito na pala ang pag-ibig
Ala-ala ka sa araw gabi
Sa pagtulog ko at sa paggising
Laman ka ng bawat dalangin
At ikaw ang hangad
Nitong pusong sabik
At labis ngang nagmamahal
Sa isang iglap lang
Ay nahulog na nga
Ganito ganito
Ganito na pala ang pag-ibig